“Voorzitters en leden functioneren beter wanneer afspraken en discussies helder worden weergegeven.”

Een ALLROUND notulist
  • heeft al heel veel vergaderingen genotuleerd
  • bereidt zich goed voor
  • kan goed luisteren
  • kan hoofd- van bijzaken onderscheiden
  • kan binnen 24 uur het verslag aanleveren
  • is onafhankelijk
  • is in staat om van een chaotische vergadering toch een goed verslag maken
  • werkt volgens ons Allround handboek Notuleren
  • heeft een geheimhoudingsplicht ondertekend
Elke opdrachtgever krijgt een vaste notulist, inclusief back-up.

Elke opdrachtgever ontvangt een verslag dat is nagekeken op spelling en stijl.

Kortom: elke belangrijke vergadering is gebaat bij een allround verslaglegging.